تعرفه طرح کسب و کار

تعرفه های طرح کسب و کار

شرح خدماتپکیج نقره ایپکیج طلاییپکیج الماس
طراحی و تعیین ماموریت،چشم انداز،استراتژی و اهداف بلندمدت شرکت
تدوین مشخصات شرکت،ماموریت کسب و کار،وضعیت فعلی شرکت،نحوه ارتباط با تامین کنندگان و ...
طراحی چارت سازمانی و شرح وظایف
تعیین شرایط احراز مشاغل و مشاوره در خصوص استخدام نیروی انسانی مورد نیاز
طراحی قرارداد استخدام نیروی انسانی مورد نیاز براساس مفاد قانونی و مصوبات اداره کار و امور اجتماعی
تهیه و تدوین جدول حقوقی شرکت بر اساس تخصص های مورد نیاز شرکت
معرفی اعضای تیم مدیریت ، چارت سازمانی ، تعداد نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز و
شناسایی بازار مناسب
درک بازار
تحقیقات بازار
تجزیه و تحلیل رقبا
تدوین وضعیت بازار و رقبا
معرفی محصول یا خدمت
تدوین نحوه تولید محصول / خدمت و فرآیندهای آن
تدوین نحوه کنترل کیفیت محصول/خدمت و بهبود مستمر
تعیین ریسک و مسائل قانونی
برآورد قیمت فروش محصول
مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و انجام ممیزی های مراقبتی به مدت 2 سال
تعریف و پیاده سازی بهینه فرآیندهای تولید محصول /خدمت
شناسایی و بهینه سازی هزینه های شرکت
تعیین استراتژی های بازاریابی و تعیین طرح های بازاریابی استراتژیک بر اساس مزیت رقابتی شرکت
تعیین استراتژی های تبلیغات
برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تعیین هدف های تبلیغات بر مبنای مدل DAGMAR
تعیین مخاطبات هدف
طراحی پیام تبلیغات
انتخاب کانالهای ارتباطی (رسانه)
ارزیابی اثربخشی تبلیغات
بودجه بندی تبلیغات
تدوین استراتژی های تبلیغات
تدوین استراتژی های فروش
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تعیین هزینه های سرمایه گذاری
پیش بینی صورت حساب سود وزیان
پیش بینی ترازنامه
پیش بینی صورت جریان نقدینگی
محاسبه نقطه سربه سر
محاسبه نرخ بازده داخلی
تحلیل نسبت های مالی
تنظیم و تدوین صورت های مالی
تعریف ماموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اهداف بلند مدت کسب و کار
تدوین موضوعاتی که بایستی در خلاصه مدیریتی ذکر شود

همین حالا پکیج مورد نظر خود را سفارش دهید