میلگرد کیلویی پنج هزار تومان است اما به قیمت ۱۵ هزار تومان میفروشند!!

قیمت میلگرد رشت

قیمت تمام شده میلگرد کیلویی پنج هزار تومان است اما به قیمت ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که نشان از مشکلات اساسی در کنترل قیمت‌ها است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قیمت تمام شده میلگرد کیلویی پنج هزار تومان است اما به قیمت ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که نشان از مشکلات اساسی در کنترل قیمت‌ها است.
وی با اشاره به این که افزایش قیمت مسکن نیز متأثر از این افزایش قیمت‌ها است، بیان کرد: نیاز است در راستای بحث ساخت و ساز و مسکن‌سازی برنامه‌ریزی‌های لازم برای کنترل قیمت مصالح نیز در نظر گرفته شود تا بتوانیم برای کاهش قیمت‌ها اقدامی انجام داده باشیم.
 در حال حاضر متأسفانه به دلیل عدم مدیریت‌ها قیمت مصالح ساختمانی مجددا افزایش لجام‌گسیخته یافته است و این طور که مشخص است تیم دولتی عزم مناسبی در مدیریت قیمت و کنترل بازار ندارد.


نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: در حالی که قیمت تمام شده میلگرد کیلویی پنج هزار تومان است اما به قیمت ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد نشان از مشکلات اساسی در کنترل قیمت‌ها است که باید برنامه‌ریزی‌های اساسی در این زمینه انجام یابد.

بدری تصریح کرد: در حالی که ما برای تولید سیمان مواد اولیه در کشور داریم، چرا قیمت‌ها تا این اندازه در حال افزایش است در حالی که حقوق کارگران ثابت مانده و نیاز است در این زمینه علل و دلایل افزایش قیمت به طور اساسی مورد توجه واقع شود.

دسته بندی ها: اخبار داغ
دیدگاه ها