تعرفه تبلیغات در گوگل

تعرفه تبلیغات در گوگل

البرزدماوندسهندسبلانکرکسدنا
100 $200 $300 $400 $500 $1000 $
ارائه گزارش لحظه ایارائه گزارش لحظه ایارائه گزارش لحظه ایارائه گزارش لحظه ایارائه گزارش لحظه ایارائه گزارش لحظه ای
مدت نمایش نامحدودمدت نمایش نامحدودمدت نمایش نامحدودمدت نمایش نامحدودمدت نمایش نامحدودمدت نمایش نامحدود
کلمات کلیدی نامحدودکلمات کلیدی نامحدودکلمات کلیدی نامحدودکلمات کلیدی نامحدودکلمات کلیدی نامحدودکلمات کلیدی نامحدود
نمایش در گوگل فارسینمایش در گوگل فارسینمایش در گوگل فارسینمایش در گوگل فارسینمایش در گوگل فارسینمایش در گوگل فارسی
امکان نمایش در موبایلامکان نمایش در موبایلامکان نمایش در موبایلامکان نمایش در موبایلامکان نمایش در موبایلامکان نمایش در موبایل
مدیریت زمان و بودجهمدیریت زمان و بودجهمدیریت زمان و بودجهمدیریت زمان و بودجهمدیریت زمان و بودجهمدیریت زمان و بودجه
هزینه کلیک حداقل ۱ سنتهزینه کلیک حداقل ۱ سنتهزینه کلیک حداقل ۱ سنتهزینه کلیک حداقل ۱ سنتهزینه کلیک حداقل ۱ سنتهزینه کلیک حداقل ۱ سنت

همین حالا پکیج خود را سفارش دهید

اگر جواب سوال خود را دریافت نکردید با کارشناسان ما در میان بگذارید: 09122786075 و 09212155275